Logotyp
Logotyp
Designmönster

Transportera

Northern Access, med utgångspunkt i Umeå, är ett logistiskt nav där nord och syd möter öst och väst. Läget vid Bottenhavets kust, med genomfart av både E4, E12, Botniabanan och den kommande Norrbotniabanan, gör Umeå till en naturlig knutpunkt i en av norra Europas mest expansiva regioner. Miljardinvesteringar görs i såväl nya industrier som i de traditionella näringarna.

Umeå ligger precis vid Norra Kvarken, det vill säga den smalaste delen av Bottenhavet. Detta möjliggör snabb och smidig transport med fartyg till Vasa i Finland och sedan vidare mot Östeuropa och Asien.

Från Umeå når man via järnväg och väg snabbt och enkelt de stora Atlanthamnarna i Norge, och genom dessa öppnas vägen till östra Asien via Nordostpassagen.

I Umeå finns en väl utbyggd och väl planerad infrastruktur för omlastning av gods som gör det möjligt att enkelt kombinera transportslag i intermodala transportkedjor.

Intermodala transporter innebär att gods fraktas med fler än ett transportsätt och smidigt lastas om mellan dessa. Till exempel kan gods först fraktas via lastbil för att sedan lastas om till järnväg eller sjö.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Mattias Lindholm

Affärsutvecklare

Är du ett etablerande företag i norra Sverige som funderar på hur gods ska fraktas till och från din verksamhet? Har ditt företag funderingar om intermodala tranporter, nya transportupplägg, godsöverflyttning eller annat? Jag hälper dig med frågor kopplade till logistik och transporter.

mattias.lindholm@umea.se

+46 90-16 68 11

+46 70-974 59 68

Umeå

Northern Access partner logos