Logotyp
Logotyp
Designmönster

Sjöfart

Hamnen i Umeå är utsedd till en Comprehensive port inom EU:s strategiska transportnät. Hamnen är Sveriges nordligaste containerhamn och erbjuder isfria förhållanden året om.

Hamnen i Umeå har en nyckelroll i det logistiska navet Northern Access och är specialiserad på containertrafik och skogsindustritransporter, men erbjuder lösningar för alla typer av gods och projektlaster. Den intermodala järnvägsterminalen i hamnområdet gör att gods snabbt kan lastas om till andra transportslag.

Tack vare läget vid Norra Kvarkens smalaste del når man snabbt Vasa i Finland. Umeå och Vasa har sedan lång tid tillbaka nära band till varandra och den snabba färjeöverfarten – den flytande E12an – binder samman de två ledande tillväxtmotorerna i norra Norden. Närheten till Finland skapar förutsättningar för effektiva öst-västliga transporter, till och från Finland, Östeuropa och vidare till och från Asien samt mot Norge och de Norska Atlanthamnarna.

Sträckan Umeå–Vasa trafikeras sedan 2021 av världens mest miljövänliga gods- och passagerarfärja, Aurora Botnia. Det nya fartyget har lett till ökade godsvolymer och ännu mer kontakter mellan de två universitetsstäderna.


Umeå kommun storsatsar och investerar totalt 1,4 miljarder kronor för att bygga ut och framtidssäkra hamnen. Just nu pågår utbyggnaden som kommer att innebära utbyggd hamnkapacitet och djupare inlopp så att hamnen kan ta emot ännu större fartyg och ännu större godsvolymer.

Läs mer om Umeå hamn hos Kvarken Ports Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2,5
Årlig godsvolym (milj. ton)
40 000
Nuvarande containerhantering (TEU)
300 000
Öppen lageryta (kvm)

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Christer Nederstedt

Försäljnings- och marknadschef (Kvarken Ports)

Umeå Hamn, 913 32 Holmsund