Logotyp
Logotyp
Designmönster

Etablera

Umeå är centralort i ett av hela Nordens mest expansiva områden. I norra Sverige görs flera miljardinvesteringar i såväl nya industrier som i traditionella näringar. Med en logistisk position i absolut framkant är Umeå den självklara platsen i norra Norden att etablera sig på för industrier, tjänsteföretag och centrallager.

Umeå är Sveriges största stad norr om Uppsala och har haft en oavbruten befolkningstillväxt de senaste 50 åren. Med två universitet, en ung och välutbildad befolkning och flera högteknologiska företag är Umeå en attraktiv etableringsort som erbjuder en intressant marknad och goda förutsättningar för kompetensförsörjning.

Northern Access erbjuder effektiva logistiklösningar för etableringar med högra krav på hållbara transporter. Några av företagsparkerna i och Umeå erbjuder klimatsmarta järnvägstransporter hela vägen fram till dörren.

I Umeå finns tillgänglig mark med utmärkta förutsättningar för lager- och logistikverksamheter.


UMEÅ ECO-INDUSTRIAL PARK

På Dåvaområdet i Umeå finns kommunens potentiellt största företagspark, strategiskt beläget vid väg E4 och med järnvägsanslutning till kommande Norrbotniabanan. Nu pågår framtagandet av en utvecklingsplan “Vision Dåva” och en markplanering som omfattar ca 600 hektar. Idag är ett tio-tal företag etablerade på området, samtliga med inriktning på energi och återvinning. Ambitionen är att utveckla området till ett internationellt centrum för grön innovation och återbruk. Järnvägsterminalen kommer att utgöra hjärtat i området och grunden för att kunna erbjuda befintliga och nya företag hållbara och konkurrenskraftiga logistikupplägg.

Umeå Eco-Industrial park erbjuder etableringsmöjligheter för ett stort antal verksamheter. Från energi och avfall till återvinning och forskning. Områdets adelsmärke är den intermodala logistikterminal som ligger på området som nås enkelt med både lastbil och tåg.

Den nya järnvägssträckningen Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till Umeå Eco-Industrial park och möjliggör tung järnvägstransport och omlastning. Sveriges pulsåder E4 går förbi området.

Elkapaciteten på Umeå Eco-Industrial park kommer att förstärkas för att kunna erbjuda företag en hållbar omställning och hållbara transporter.

Läs mer om UMEÅ ECO-INDUSTRIAL PARK Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klockarbäcken

Bara 6 kilometer från centrala Umeå ligger Klockarbäcken, ett industri-, logistik- och handelsområde som erbjuder attraktiva etableringsmöjligheterför flera olika typer av verksamheter. Klockarbäcken står inför en stor expansion med investeringar i infrastruktur och framtagande av nya markområden för etableringar.

Klockarbäcken består av flera områden som knyts ihop med en effektiv infrastruktur. Klockarbäcken består idag av företag inom industri, logistik och handel. Handelsområdet byggs för närvarande ut och det finns attraktiv mark för etablering av både industri- och logistikverksamhet.

Klockarbäcken har utmärkta förutsättning för etablering av logistikverksamhet. Områden ligger i anslutning till E12 som binder ihop Mo i Rana i Norge med Helsingfors i Finland. Intill Klockarbäcken löper också Västra länken, den nya ringleden som går runt hela Umeå och knyter ihop Klockarbäcken med E4 och Umeå hamn.

Elkapaciteten på Klockarbäcken kommer att förstärkas för att kunna erbjuda företag en hållbar omställning och hållbara transporter.

Andra etableringsområden

I området runt Umeå finns ett stort antal moderna företagsparker med mycket konkurrenskraftiga kvadratmeterpriser och goda kommunikationer. Beroende på vilken typ av transport ditt företag är behjälpt av finns möjligheter att etablera sig nära både hamn, järnvägsspår, flygplats och lastbilstransport.

Etableringsområden i Umeås närområde:


Lövösundet, Holmsund
Avstånd till centrala Umeå: 15 km
Området omfattar: 100 hektar
Lämpad för: Spårbunden verksamhet, industri, stora etableringar.

Ersboda, östra
Avstånd till centrala Umeå: 8 km
Lämpad för: Kontor, detaljhandel, verkstad, lager.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Fredrik Strinnholm

Etableringschef (Umeå Kommun)

Umestan företagspark, 903 47 Umeå