Logotyp
Logotyp
Designmönster

Northern Access Logistiknätverk

Det här är nätverket för dig som jobbar med frågor kopplat till logistik och transporter i ditt dagliga arbete i Västerbotten. Här knyter du kontakter, tar del av ny kunskap, har möjlighet att lyfta idéer, frågor och synpunkter med likasinnade samt göra din röst hörd för att påverka kommun och myndigheter. Tillsammans ska vi bidra till att göra det enklare, smidigare och mer miljövänligt att transportera gods i, till och från vår region med samtliga transportslag.

Syfte

Logistiknätverkets syfte är att möjliggöra en större samverkan mellan medlemmarna kring konkreta logistikfrågor. Här finns också möjlighet att lyfta frågor kopplat till logistik och infrastruktur som kan tas vidare till högre ort.

Nätverket används för erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap inom godstransporter och logistik.

Nätverket drivs av Northern Access och inkluderar medlemmar inom hela Västerbotten.

Ansökan om medlemsskap i Northern Access Logistiknätverk


För- och efternamn
Personliga uppgifter * (obligatorisk)
Personliga uppgifter


Medlemsinformation * (obligatorisk)
Medlemsinformation


Spam-skydd * (obligatorisk)

Northern Access verkar för hållbara transporter till/från och inom norra Norden.

Vad gör Logistiknätverket

Genom Northern Access Logistiknätverk vill vi informera och höja kompetensen hos medlemmarna i nätverket kring trender, nyheter, flöden, bränslen/energislag, transportslag m.m kopplat till godslogistik och infrastruktur.

Nätverket blir en naturlig mötesplats och en plattform för medlemmarna där de kan knyta kontakter, byta erfarenheter och möjliggöra samarbeten vilket i sin tur kan bidra till den gröna omställningen.

Vi ser även att nätverket blir en röst i infrastrukturfrågor kopplat till godstransporter mellan medlemmarna och andra organisationer, kommuner och myndigheter.

Upplägg

Vi träffas fysiskt två gånger per år, däremellan kan det dyka upp tillfällen för digitala träffar. Att vara medlem i Northern Access Logistiknätverk är gratis men du bidrar med ditt engagemang.

Medlemmar

Personer som arbetar med logistikfrågor i sitt dagliga arbete är välkomna som medlemmar i nätverket. Det kan vara logistikchefer, logistikansvariga, transportledare, fastighetsutvecklare, terminaloperatörer m.fl.

Organisation

Northern Access logistiknätverk drivs av Northern Access där Northern Access operativa grupp utgör arrangörsgruppen. Läs mer om Northen Access organisation här.

2
Fysiska träffar/år (minst)
0
Kostnad medlemsavgift
80
Medlemmar

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Anna-Clara Fridén

Kommunikationsansvarig (INAB)

Umestan företagspark, 903 47 Umeå

Järnväg

Sjöfart

Väg

Flyg

Northern Access partner logos