Logotyp
Logotyp
Designmönster

Northern Access Logistiknätverk

Det här är nätverket för dig som jobbar med frågor kopplat till logistik och transporter i ditt dagliga arbete i Västerbotten. Här knyter du kontakter, tar del av ny kunskap, har möjlighet att lyfta idéer, frågor och synpunkter med likasinnade samt göra din röst hörd för att påverka kommun och myndigheter. Tillsammans ska vi bidra till att göra det enklare, smidigare och mer miljövänligt att transportera gods i, till och från vår region med samtliga transportslag.

Syfte

Logistiknätverkets syfte är att möjliggöra en större samverkan mellan medlemmarna kring konkreta logistikfrågor. Här finns också möjlighet att lyfta frågor kopplat till logistik och infrastruktur som kan tas vidare till högre ort.

Nätverket används för erfarenhetsutbyte och att sprida kunskap inom godstransporter och logistik.

Nätverket drivs av Northern Access och inkluderar medlemmar inom hela Västerbotten.

Nätverksträff 18/3 - ”Kompetensförsörjning inom logistikbranschen”

Vilken kompetens inom logistik och transport behöver du eller ditt företag framöver? Hur påverkar ny teknik, miljökrav, förändrade köpmönster och logistikkedjor dessa roller? Vad kan vi göra för att säkra tillgången till rätt kompetens och bidra till norra Sveriges fortsatta tillväxt?

Tillsammans med ett flertal utbildningsaktörer träffas vi för att diskutera hur vi säkrar kompetensförsörjningen framöver. Vi bjuder på lunch, inspiration och diskussion.

Agenda - Clarion Hotel
9.30 Kaffe och mingel
10.00 Välkomnande
Hur arbetar Umeå kommun med talangattraktion, Anna Molin
10.15 Utbildningsaktörerna
10.45 Workshop - Vilka behov finns och hur kan vi säkra kompetens
11.45 Sammanfattning och diskussion
12.00 Lunch

På plats finns representanter från Umeå Universitet och Civilekonomutbildningen - Handel och logistik samt Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med inriktningen "Logistik och optimering", Liljaskolan, TCC Sverige AB och YH Lokförare, Arbetsförmedlingen och Grönlunds yrkesutbildningar, Umeå Kommun med flera.

Anmälan senast 11/3 via formuläret nedan:

Anmälan nätverksträff 18/3 2024

Välkommen med din anmälan till träff med Logistiknätverket måndag 18/3 på temat ”Kompetensförsörjning inom logistikbranschen”.

Vi bjuder på lunch, inspiration och diskussion.

Anmälan * (obligatorisk)
Anmälan
Ange allergi eller specialkost

För- och efternamn
Medlem i Logistiknätverket
Medlem i Logistiknätverket
Personliga uppgifter * (obligatorisk)
Personliga uppgifter


Kontaktlista * (obligatorisk)
Kontaktlista


Spam-skydd * (obligatorisk)

Northern Access verkar för hållbara transporter till/från och inom norra Norden.

Vad gör Logistiknätverket

Genom Northern Access Logistiknätverk vill vi informera och höja kompetensen hos medlemmarna i nätverket kring trender, nyheter, flöden, bränslen/energislag, transportslag m.m kopplat till godslogistik och infrastruktur.

Nätverket blir en naturlig mötesplats och en plattform för medlemmarna där de kan knyta kontakter, byta erfarenheter och möjliggöra samarbeten vilket i sin tur kan bidra till den gröna omställningen.

Vi ser även att nätverket blir en röst i infrastrukturfrågor kopplat till godstransporter mellan medlemmarna och andra organisationer, kommuner och myndigheter.

Upplägg

Vi träffas fysiskt två gånger per år, däremellan kan det dyka upp tillfällen för digitala träffar. Att vara medlem i Northern Access Logistiknätverk är gratis men du bidrar med ditt engagemang.

Medlemmar

Personer som arbetar med logistikfrågor i sitt dagliga arbete är välkomna som medlemmar i nätverket. Det kan vara logistikchefer, logistikansvariga, transportledare, fastighetsutvecklare, terminaloperatörer m.fl.

Bli medlem - fyll i formuläret här

Organisation

Northern Access logistiknätverk drivs av Northern Access där Northern Access operativa grupp utgör arrangörsgruppen. Läs mer om Northen Access organisation här.

2
Fysiska träffar/år (minst)
0
Kostnad medlemsavgift
70
Medlemmar

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Anna-Clara Fridén

Kommunikationsansvarig (INAB)

Umestan företagspark, 903 47 Umeå

Järnväg

Sjöfart

Väg

Flyg

Northern Access partner logos