Logotyp
Logotyp
Designmönster

Järnväg

Transport via järnväg är både kostnadseffektivt och hållbart. 2010 invigdes Botniabanan som ansluter till Umeå söderifrån och möter alla tekniska krav på tunga transporter. Umeå länkas även ihop med stambanan via järnvägsknytpunkten Vännäs.

I dag pågår byggandet av Norrbotniabanan som ska knyta ihop Umeå med Luleå. Syftet är snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Investeringen i Norrbotniabanan uppgår till 40 miljarder kronor och kommer ytterligare att stärka Umeås logistiskt fördelaktiga position. Den kommer dessutom underlätta för pendling mellan städerna längs Norrlandskusten.

Bygget av Norrbotniabanans första etapp till verksamhetsområdet på Dåva är i full gång. På Dåva byggs en järnvägsterminal för effektiv och hållbar samordning av transporter med planerad trafikeringsstart 2024.

Inom Northern Access finns flera moderna, järnvägsterminaler optimerade för intermodal godshantering. Umeå kombiterminal utgör hjärtat av Umeås järnvägsinfrastruktur och är utsedd till en Comprehensive Road Rail Terminal och en del i EU:s strategiska transportnät. Terminalen är en av Sveriges modernaste och har ett upptagningsområde som sträcker sig från Örnsköldsvik till Skellefteå.

Umeå hamns kombiterminal knyter strategiskt ihop sjöfarten med järnvägen och är centralt placerad i hamnen mitt emellan färjeterminalen och containerkajen.

Umeå norra järnvägsterminal på Umeå Eco Industrial Park nås enkelt med både lastbil och tåg. Den nya järnvägssträckningen Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå ansluter till företagsparken ca 2026 och möjliggör tung järnvägstransport och omlastning. Sveriges pulsåder E4 går förbi området.

Terminalstrukturen i regionen har systematiskt utvecklats under de senaste åren med bland annat nya järnvägsterminaler i både Storuman och Rundvik.

När järnvägsanslutningen till Umeå Eco Industrial Park är klar kan volymerna utökas med leveranser från andra regioner inom och utom landet samtidigt som utveckling och etablering av helt nya verksamheter och aktörer blir möjlig. Järnvägsanslutningen till området innebär att dagens vägtransporter kan lyftas över till mer miljövänlig järnväg, att möjligheten till multimodala lösningar stärks samt att det geografiska upptagningsområdet för områdets verksamheter utökas.

Umeå kombiterminal är Umeås primära kombiterminal och hjärtat i Umeås järnvägsinfrastruktur. Anläggningen har 9 produktionsspår och 100 000 m2 yta.​

Umeå hamns kombiterminal är Umeås senaste kombiterminal och möjliggör sömlösa transportslagsbyten i hamnen. Innefattar två produktionsspår och ca. 20 000 m2 yta.​

Umeå norra järnvägsterminal står nu klar och trafikeras tidigast 2026 när Norrbotniabanan nått Dåva. Kommer hantera biobränslen för värmeverket samt gods till och från Dåva Företagspark för företag i återvinnings- och energibranschen.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Mattias Lindholm

Affärsutvecklare

Är du ett etablerande företag i norra Sverige som funderar på hur gods ska fraktas till och från din verksamhet? Har ditt företag funderingar om intermodala tranporter, nya transportupplägg, godsöverflyttning eller annat? Jag hälper dig med frågor kopplade till logistik och transporter.

mattias.lindholm@umea.se

+46 90-16 68 11

+46 70-974 59 68

Umeå