Logotyp
Logotyp
Designmönster

Lastbil

Lastbilstransporter är oftast de första eller sista länkarna i intermodala transportkedjor, där godset levereras till sin destination eller hämtas upp för vidaretransport. Umeås strategiska läge precis invid E4 och E12 gör det möjligt att snabbt nå fram med transporterna.

Tack vare flera moderna och intermodala logistikanläggningar, exempelvis i Umeå hamn eller Umeå kombiterminal/NLC, blir omlastningen mellan olika transportslag enkelt och effektivt, oavsett om godset anlände med tåg, fartyg eller flyg.

Från Umeå genomförs snabba och effektiva lastbilstransporter för alla behov.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Mattias Lindholm

Affärsutvecklare

Är du ett etablerande företag i norra Sverige som funderar på hur gods ska fraktas till och från din verksamhet? Har ditt företag funderingar om intermodala tranporter, nya transportupplägg, godsöverflyttning eller annat? Jag hälper dig med frågor kopplade till logistik och transporter.

mattias.lindholm@umea.se

+46 90-16 68 11

+46 70-974 59 68

Umeå