Logotyp
Logotyp
Designmönster

THE ROAD To EVERYWHERE

Världen har aldrig varit så här nära. I Northern Access, logistiknavet med Umeå som utgångspunkt, möts alla transportslag från alla väderstreck i några av Sveriges mest moderna, hållbara och intermodala logistikanläggningar.

Umeå är den optimala platsen för dig som vill etablera din verksamhet i hjärtat av den expansiva marknaden i norra Sverige.

THE ROAD TO EVERYWHERE

Världen har aldrig varit så här nära. Logistiknavet Northern Access i Umeå förenar och förgrenar alla transportslag i alla väderstreck med några av Sveriges mest hållbara och intermodala logistikanläggningar.

Umeå är den optimala platsen för dig som vill etablera din verksamhet i hjärtat av den expansiva marknaden i norra Sverige.

Transportera

I Umeå erbjuds transportlösningar för gods med hela världen som destination.

Etablera

Etablerbar mark till konkurrenskraftiga priser oavsett vilken industri det avser.

Hållbarhet

Oavsett om det avser energiförsörjning eller transporter. I Umeå finns hållbarhet i alla led.

Northern Access

Northern Access är hela logistiklösningen samlad på ett ställe. The Road to Everywhere.

Logistiklösningar

Umeå är mitt en expansiv fas med flera stora investeringar i logistiksektorn. I staden finns ett flertal logistikanläggningar som kan nyttjas av flera transportslag.

Mark och fastighet

I Umeå och i närområdet finns stora mängder byggklar mark redo för etablering. Vi kan dessutom erbjuda grön el från vatten- och vindkraft.

Tillväxt

Umeå är en kommun i ständig rörelse och har haft en obruten befolkningsökning de senaste 30 åren. Men det stannar inte där. År 2050 ska befolkningen vara över 200 000. Det kräver stora investeringar i hållbarhet inom såväl infrastruktur, bostäder som skola och omsorg.

Flyttfirma i framkant erbjuder hållbar flytt

Umeåföretaget Norrland Express har tagit fram ett framgångsrikt koncept för en hållbar flytt.

Global logistikaktör satsar i Umeå

Den globala logistikaktören Kuehne+Nagel växer i Sverige. När företaget nu etablerar sig i Umeå hamn visar det på effekten i samverkansforumet Northern Access och stärker Umeås roll som logistiskt nav i norra Sverige.


Benders tänker stort i Umeå – öppnar logistikcenter för byggvaror

”Nu knyter vi ihop våra anläggningar med Norrland”.

Snabbladdstation möjliggör eldrivna godstransporter

Inom kort står en snabbladdstation för ellastbilar klar på Västerslätt i Umeå.

Nyheter och aktuellt

  • Träffa oss på Mötesplats Lycksele Northern Access finns på plats under Mötesplats Lycksele 29-30 maj. Välkommen förbi vår monter eller möt oss under dagarna. Vi ser fram emot att träffas och prata logistik och infrastruktur i Västerbotten!
    Kvinna håller i paket
  • Välkommen till NÄTVERKSTRÄFF 18/3 Måndag 18/3 träffas Logistiknätverket på Clarion Hotel för att utbyta erfarenheter, behov och kunskap tillsammans. Temat är "Kompetensförsörjning inom logistikbranschen". Anmäl dig via formuläret - välkommen!
    Kvinna håller i paket
  • Umeå hamn – den gröna och blå hamnen Effektiv sjöfart kan bedrivas hållbart. Umeå hamn har målet att öka transporterna med det dubbla och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Grön korridor och blå bränslen är viktiga steg på vägen fram.
    Kvinna håller i paket
Northern Access partner logos