Logotyp
Logotyp
Designmönster

THE ROAD To EVERYWHERE

Världen har aldrig varit så här nära. I Northern Access, logistiknavet med Umeå som utgångspunkt, möts alla transportslag från alla väderstreck i några av Sveriges mest moderna, hållbara och intermodala logistikanläggningar.

Umeå är den optimala platsen för dig som vill etablera din verksamhet i hjärtat av den expansiva marknaden i norra Sverige.

THE ROAD TO EVERYWHERE

Världen har aldrig varit så här nära. Logistiknavet Northern Access i Umeå förenar och förgrenar alla transportslag i alla väderstreck med några av Sveriges mest hållbara och intermodala logistikanläggningar.

Umeå är den optimala platsen för dig som vill etablera din verksamhet i hjärtat av den expansiva marknaden i norra Sverige.

Transportera

I Umeå erbjuds transportlösningar för gods med hela världen som destination.

Etablera

Etablerbar mark till konkurrenskraftiga priser oavsett vilken industri det avser.

Hållbarhet

Oavsett om det avser energiförsörjning eller transporter. I Umeå finns hållbarhet i alla led.

Northern Access

Northern Access är hela logistiklösningen samlad på ett ställe. The Road to Everywhere.

Logistiklösningar

Umeå är mitt en expansiv fas med flera stora investeringar i logistiksektorn. I staden finns ett flertal logistikanläggningar som kan nyttjas av flera transportslag.

Mark och fastighet

I Umeå och i närområdet finns stora mängder byggklar mark redo för etablering. Vi kan dessutom erbjuda grön el från vatten- och vindkraft.

Tillväxt

Umeå är en kommun i ständig rörelse och har haft en obruten befolkningsökning de senaste 30 åren. Men det stannar inte där. År 2050 ska befolkningen vara över 200 000. Det kräver stora investeringar i hållbarhet inom såväl infrastruktur, bostäder som skola och omsorg.

First Row Shipping

Ny tåglinje mellan Umeå hamn och Göteborg stärker regionens näringsliv.

Benders

Etablering i Umeå med sikte på framtiden.

RGS Nordic

Miljön i fokus när RGS Nordic håller i saneringsprojektet av Järpens industriområde i Åre.

Wasaline

Effektiviserade fraktbokningar.

Nyheter och aktuellt

  • ÄR VÄTGAS framtidens fartygsbränsle Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
    Kvinna håller i paket
  • Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022 Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022.- De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg.
  • CO2 utsläppen med Aurora Botnia har mer än halverats Under Aurora Botnias första år har de totala utsläppen minskat med 51,8%. Aurora Botnia kör mera avgångar än den gamla färjan Wasa Express. Således har utsläppen per resa minskat ännu mera. CO₂ utsläppen per resa minskade med 67,2%. Siffrorna har analyserats mot Wasa Express första år 2013.
    Kvinna håller i paket
Northern Access partner logos