Logotyp
Logotyp
Designmönster

Northern Access

Northern Access är ett logistiskt nav där nord och syd möter öst och väst och som utgår från Umeå i norra Sverige. Läget vid Bottenhavets kust och med genomfart av både E4, E12, Botniabanan och snart även Norrbotniabanan gör Umeå till en naturlig knutpunkt i ett av norra Europas mest expansiva områden. Miljardinvesteringar görs i såväl nya industrier som i de traditionella näringarna.

The Road to Everywhere

Northern Access är synonymt med sömlösa logistiktjänster, miljövänliga transporter och hållbara etableringsmöjligheter. Northern Access möjliggör effektiva intermodala transporter till och från regionen.

Umeå ligger precis vid Norra Kvarken, det vill säga den smalaste delen av Bottenhavet. Detta möjliggör snabb, smidig och hållbar transport med fartyg till Vasa i Finland och sedan vidare mot Östeuropa och Asien.

Via järnväg är det nära mellan Umeå och de stora Atlanthamnarna i norra Norge. När Nordostpassagen norr om Ryssland blir permanent farbar öppnas snabbare transportleder till och från östra Asien.

Northern Access är The Road to Everywhere.

Stark tillväxtmotor

Northern Access är ett gemensamt varumärke för marknadsföring av tjänster, service och kompetenser inom logistik och ska bidra till att stärka hela norra Sveriges attraktivitet. Northern Access utgår från Umeå som är den starkaste tillväxtmotorn i norra Sverige. Här finns kärnan i logistiknavet.

Umeå är också den naturliga etableringsorten för verksamheter som vill dra nytta av stadens alla fördelar och nå det expansiva norra Norden.

Än så länge har Northern Access bara inlett en resa med stora visioner. Northern Access vill göra det ännu enklare och smidigare med hållbara transporter och logistik i alla väderstreck och över nationsgränserna.

Tät och effektiv dialog

Northern Access organisation är snabbfotad och smidig. Vi underlättar kontakter mellan nya och befintliga logistikkunder och rätt aktörer inom Umeås samlade logistikerbjudande. Och hjälper kunderna att få en enkel, smidig och effektiv ”kundresa”.

Vi har en nära och tät samverkan med alla aktörer som ingår i Umeås logistikerbjudandet men även i etableringsfrågor då de hänger samman för många kunder. Vi driver på för att utveckla tjänster och service, och vi ser till att sprida kunskap om erbjudandet i alla relevanta sammanhang.

Vi har också en fortlöpande dialog med Umeå universitet och andra akademiska och kunskapsinstitutioner kring hållbarhet och logistik.

Logistiskt nav

Varje år rankar branschmagasinet Intelligent Logistik Sveriges bästa logistiklägen. I 2022 års upplaga placerar sig Umeå på en 21-plats.

Intelligent Logistik framhåller flera av Umeås styrkor. Dels det starka fokuset på intermodala flöden och hållbarhet.

Umeås logistikanläggningar med kombiterminaler och Sveriges nordligaste, isfria, containerhamn med feeder-trafik till Finland och övriga Europa en annan aspekt som Intelligent Logistik imponeras av. Ytterligare en styrka som magasinet pekar på är att Umeå Universitet bedriver forskning inom logistik.

Obruten befolkningstillväxt

Umeå är Sveriges största stad norr om Uppsala och har haft en oavbruten befolkningstillväxt i 30 år. En starkt bidragande orsak till det är två stora universitet och flera högteknologiska företag.

Universiteten gör att det befolkningen är ung och välutbildad, vilken medför goda rekryteringsmöjligheter.


Umeå är hemort för en rad världsledande storföretag däribland Volvo Lastvagnar, SCA, Komatsu Forest och Cytivia. Varje dygn kör ett fullastat tåg från Volvos fabrik i Umeå ned till monteringsfabriken i belgiska Gent. I Vindeln utanför Umeå finns teknikföretagen Rototilt, Indexator och Cranab och i Nordmaling finns bolaget Olofsfors. I Sävar, norr om Umeå, ligger Sävar sågverk med export av sågade trävaror till hela världen.

Klart är också att den svenska byggmaterialproducenten Benders etablerar sig i Umeå. Målet är att bygga upp ett distributionsnät där man kopplar samman norra och södra Sverige och Finland.

I hela området är priserna på mark konkurrenskraftiga och tillgången till billig och grön energi god. Tack vare betydande satsningar på elnätet och vind- och vattenkraft så kommer tillgången till grön el att öka ytterligare under de kommande åren.

Umeå är också en mycket rik kultur- och idrottsstad och har utsetts till Årets idrottsstad i Sverige 2018, 2020 och 2021.

Som medlem i samarbetet Viable Cities ställer Umeå höga krav på sig själv när det kommer till hållbarhet. Målet är att vara en klimatneutral stad år 2030. I Umeå ställer man även höga krav på jämställdhet och social hållbarhet, ett område man är i absolut framkant inom.

När miljardinvesteringar nu sker i norra Sverige blir Umeå inte bara navet för logistik och transporter, utan också det självklara centrumet för social trygghet, kompetens och högre utbildning.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Anna-Clara Fridén

Kommunikationsansvarig (INAB)

Umestan företagspark, 903 47 Umeå

Northern Access partner logos