Logotyp
Logotyp
Designmönster

Hållbarhet

I Umeå finns allt som krävs för sömlösa logistiktjänster. Både för att möta dagens högt ställda krav och morgondagens behov av hållbara transporter och etableringsmöjligheter.

"Klimatneutral stad 2030"

Inom Northern Access finns tätt sammankopplade logistiska lösningar som gör det möjligt att kombinera hållbarhet med storskaliga transporter i alla väderstreck.

Utmärkta förbindelser via sjöfart och järnväg kombinerat med hållbara transporter för last mile möjliggör minskade koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av en infrastruktur för laddning av ellastbilar har inletts, vilket kommer att minska klimatbelastningen ytterligare.

Umeå är en stad med ett miljötänkande i framkant och högt ställda hållbarhetsambitioner.

Som en av sju svenska städer, och enda i norra Norden, har Umeå blivit utvald att delta i EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030. Dessa föregångare ska leda vägen och snabba på omställningen till klimatneutralitet för samtliga europeiska städer. Som förebilder förväntas de ta djärva och konkreta steg som knäcker utsläppskurvan samtidigt som de bidrar till ett mer hållbart och inkluderande samhälle.

Umeå har tre gånger nominerats och tagit sig hela vägen till final i utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad" för sitt miljöarbete och enligt en undersökning genomförd av Tekniska Högskolan i Wien utmärker sig företagen och invånarna i Umeå för sitt engagemang i stadens hålbara utveckling.

Umeå ligger också i absolut framkant när det gäller social hållbarhet och jämställdhet. Ett exempel på detta är att Umeå, som största stad inom EU:s högst rankade region i “Social Progress Index”, 20xx stod som värdstad för ett toppmöte med andra ledande europeiska städer inom Social Progress. 

Social Progress Index kompletterar BNP-måttet som mått på utveckling och välmående hos befolkningen. Umeås jämställdhetsarbete lyfts också ofta fram som en förebild i både nationella och internationella sammanhang. Bland annat har EU utsett Umeå till att koordinera det första nätverket med fokus på jämställdhet och stadsutveckling.

Kontaktvägar

Andrew Breewster

Anna-Clara Fridén

Kommunikationsansvarig (INAB)

Umestan företagspark, 903 47 Umeå

Northern Access partner logos