Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Välkommen till NÄTVERKSTRÄFF 18/3

Måndag 18/3 träffas Logistiknätverket på Clarion Hotel för att utbyta erfarenheter, behov och kunskap tillsammans. Temat är "Kompetensförsörjning inom logistikbranschen". Anmäl dig via formuläret - välkommen!

Vilken kompetens inom logistik och transport behöver du eller ditt företag framöver? Hur påverkar ny teknik, miljökrav, förändrade köpmönster och logistikkedjor dessa roller? Vad kan vi göra för att säkra tillgången till rätt kompetens och bidra till norra Sveriges fortsatta tillväxt?

Tillsammans med ett flertal utbildningsaktörer träffas vi för att diskutera hur vi säkrar kompetensförsörjningen framöver. Vi bjuder på lunch, inspiration och diskussion.

Agenda - Clarion Hotel
9.30 Kaffe och mingel
10.00 Välkomnande
Hur arbetar Umeå kommun med talangattraktion, Anna Molin
10.15 Utbildningsaktörerna
10.45 Workshop - Vilka behov finns och hur kan vi säkra kompetens
11.45 Sammanfattning och diskussion
12.00 Lunch

På plats finns representanter från Umeå Universitet och Civilekonomutbildningen - Handel och logistik samt Civilingenjörsutbildningen i industriell ekonomi med inriktningen "Logistik och optimering", Liljaskolan, TCC Sverige AB och YH Lokförare, Arbetsförmedlingen och Grönlunds yrkesutbildningar, Umeå Kommun med flera.

Anmälan snast 11/3 via formuläret som du hittar här.

""

Umeå har under de senaste femtio åren haft en kontinuerlig tillväxt och är en viktig tillväxtmotor för både stad och inland. Umeåregionen har en mångfald av bolag med flertalet företag som är världsledande inom sin verksamhet. Umeå kommun har som vision att Umeå ska ha 200 000 invånare senast år 2050. Visionen uttrycker att alla ska uppleva att de vinner på att bo och verka i Umeå. Det gäller alla Umeås medborgare och alla som överväger att flytta hit och etablera sig, studenter, företag med flera. Välkommen att diskutera hur vi kan skapa ännu bättre förutsättningar i Umeå.

– Anna Molin, Umeå Kommun Näringsliv

Senast uppdaterad