Logotyp
Logotyp
Designmönster
Visar 10 resultat
  • ÄR VÄTGAS framtidens fartygsbränsle Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? EU projektet Blue Supply Chains ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar. Läs mer
  • Godsvolymerna via Umeås anläggningar ökade 2022 Färska siffror från Umeås anläggningar visar att mängden gods till och från regionen ökade under 2022. - De senaste åren, även under pandemin, har vi sett en stabil ökning i antalet hanterade lastenheter (TEU) via Umeå hamn och Umeå kombiterminal. Det är bland annat ökad export av trävaror, Wasalines nya färja och den pågående nyindustrialiseringen i Norrland som ligger bakom ökningen där Umeå blir regionens naturliga logistiknod. Vi upplever också att fler vill satsa på mer miljövänliga transporter och då är sjöfart och järnväg de naturliga alternativen vilket kan vara en annan orsak till ökningen, säger INABs marknadsstrateg Daniel Rönnberg. Läs mer
  • CO2 utsläppen med Aurora Botnia har mer än halverats Under Aurora Botnias första år har de totala utsläppen minskat med 51,8% . Aurora Botnia kör mera avgångar än den gamla färjan Wasa Express. Således har utsläppen per resa minskat ännu mera. CO₂ utsläppen per resa minskade med 67,2%. Siffrorna har analyserats mot Wasa Express första år 2013. Läs mer
  • Möt oss på Logistik & Transport-mässan i Göteborg 8-9 nov Är du nyfiken på Northern Access? Vill du veta mer om hållbar logistik och transporter till och från Norra Sverige? Funderar du på mark eller lokaler i hjärtat av den expansiva marknaden i norra Sverige? Läs mer
  • Wasalines fraktbokningar effektiveras med ny integration Läs mer
  • Rekordkvartal för Wasaline – Omsättningen ökade med 165% Läs mer
  • Kvarken Ports stärker ytterligare verksamheten i Umeå med nya tjänster Läs mer
  • Ny tåglinje mellan Umeå hamn och Göteborg stärker regionens näringsliv Läs mer
  • Etablering i Umeå med sikte på framtiden Byggmaterialproducenten Benders har fått markanvisning på ett 65 000 kvadratmeter stort område med anslutning av järnvägsspår. Det möjliggör i ett första skede etablering av logistikverksamhet, men det finns även en option för ytterligare etablering. Läs mer
  • Miljön i fokus när RGS Nordic håller i saneringsprojektet av Järpens industriområde i Åre Läs mer