Logotyp
Logotyp
Designmönster

Aurora Botnia, världens mest miljövänliga färja, trafikerar sedan augusti 2021 sträckan Umeå–Vasa. Foto: Fredrik Larsson.

Umeå–Vasa blir grön sjöfartskorridor

Kommunstyrelsen ställer sig bakom dokumentet "Memorandum of understanding". Beslutet innebär ett fortsatt samarbete med olika aktörer för att göra färjeförbindelsen Umeå–Vasa till en grön sjöfartskorridor.

– Det här är en viktig fråga som går i linje med det mål som Umeå kommun har, om klimatneutralitet till år 2030. Det finns en hel del kvar att göra för att uppnå målet, men undertecknandet av Memorandum of Understanding är ett steg som innebär att Umeå kommun, kommunföretagen och Vasa stad kommer arbeta för att transportkorridoren Umeå–Vasa ska bli en föregångare i omställningen av sjöfarten, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Clydebankdeklarationen åtar sig 21 undertecknande länder att verka för etableringen av minst sex gröna sjöfartskorridorer fram till mitten på 2020-talet. Tanken är att utveckla uppskalningsbara lösningar och driftsätta dem, för att efter 2030 kunna skala upp sjöfartens omställning på bredare front. Arbetet är tänkt att redovisas på de årliga COP-möten som FN arrangerar.

I Sverige har Trafikverket inrättat en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Huvudsyftet är att förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Uppdraget omfattar även dialoger med hamnar, rederier, transportköpare samt andra berörda aktörer för att utreda förutsättningarna för gröna korridorer och hur dessa kan utformas för att så effektivt som möjligt bidra till minskade utsläpp inom sjöfarten i enlighet med Clydebankdeklarationen.

De nordiska miljö- och klimatministrarna har i en särskild deklaration enats om att genomföra ett pilotprojekt om gröna sjöfartskorridorer. Där har rutten Umeå-Vasa identifierats som en av de två mest intressanta sjöfartskorridorerna i Norden, i ett urval av 81 rutter.

– Umeå kommun har en långsiktig och strategisk ambition att bidra till utveckling av hela den öst-västliga korridoren, från Finland via hamnarna i Vasa och Umeå, till Atlantkusten i Mo i Rana. Tack vare ett nära samarbete med Vasa stad har vi i dag världens mest miljövänliga färja, Aurora Botnia, i drift mellan våra städer vilket ger oss goda förutsättningar att skapa en grön sjöfartskorridor, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Gröna sjöfartskorridorer

Med gröna sjöfartskorridorer avses ”emissionsfria rutter mellan två eller flera hamnar”. Det innebär enligt Clydebankdeklarationen att bränslet inte ska bidra med några utsläpp av växthusgaser till atmosfären ur ett livscykelperspektiv. Korridorerna kan bestå av sjötrafik mellan hamnar i olika länder men också sjötrafik mellan hamnar inom ett och samma land.

I ländernas åtaganden ingår bland annat att:

  • främja partnerskap mellan strategiska aktörer
  • identifiera hinder och eventuella åtgärder
  • inkludera eventuella åtgärder i nationella handlingsplaner
  • beakta hur gröna sjöfartskorridorer påverkar miljö- och hållbarhet i övrigt.

Aurora Botnia

I augusti 2021 började världens mest miljövänliga färja, Aurora Botnia, trafikera sträckan Umeå-Vasa. Färjan som rymmer cirka 935 passagerare har en fraktkapacitet på 1 500 filmeter för lastbilar och personbilar. Fartyget är designat att vara miljövänlig, med ett maskineri som körs på en dubbelbränsle- och batterilösning. Huvudbränslekällan är flytande naturgas, LNG, men fartyget kan också utnyttja biogas. När färjan angör vid terminalerna på båda sidor av Kvarken genomförs laddning av batterierna.

Miljöaspekter har beaktats när det gäller allt från design av den nya färjan till passagerarflöden och kundupplevelser. Under det första verksamhetsåret minskade utsläppen av koldioxid med mer än 67 procent per avgång, jämfört med användning av den gamla färjan.

Senast uppdaterad