Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Umeå tog plats på logistikmässa

När Norden Access deltog på Logistikmässan i Göteborg den 24 och 25 oktober var intresset stort. – Vi kunde tydligt sätta Umeå och norra Sverige på kartan som en expansiv region med stora möjligheter, säger Anna-Clara Fridén, kommunikationschef för Northen Access och INAB.

Under paraplyet Northen Access finns ett antal aktörer som samverkar för att underlätta, förenkla och möjliggöra transporter till och från Umeå, Västerbotten och norra Norden. Både för befintligt näringsliv och nyetableringar.

– Umeå har väldigt goda förutsättningar, vi har mark, el, och logistik på plats. Vi ligger långt fram med väl utbyggd infrastruktur, samtliga transportslag, ett långsiktigt och bra samarbete i det öst-västliga stråket samt den viktiga kopplingen till Finland. På mässan var vi faktiskt de enda som representerade regionen norr om Gävle. Lite förvånande kan jag tycka, säger Anna-Clara Fridén.

Läget vid Bottenhavets kust, med genomfart av två europavägar, Botniabanan och den kommande Norrbotniabanan, gör Umeå till en naturlig knutpunkt för hållbar logistik och transporter i en av norra Europas mest expansiva regioner. I norra Sverige investeras nu över 1 000 miljarder i industrin, grön energi och infrastruktur.

I Northen Access monter hade Anna-Clara Fridén sällskap av flera samverkanspartners, Wasaline, Kvarken Ports Ltd, som ansvarar för hamnen i Vasa och Umeå, VASEK – Vasaregionens Utveckling, INAB, Umeå kommun och Storumans kommun.

– Eftersom Northen Access handlar om att samverka kändes det superbra att vi för andra året i rad kunde göra detta tillsammans. Många besökte vår monter och var nyfikna på allt från logistik och markfrågor till hur vi arbetar inom ramen för Northen Access, säger Anna-Clara Fridén.

En bra utgångspunkt för frågor och diskussioner var en karta som tydligt visade Umeås roll som logiskt nav där nord och syd möter öst och väst.

– Många blev intresserade av möjligheterna att nå en mycket större marknad. Till exempel att man från Finland via Umeå och järnväg snabbt och miljövänligt kan nå hamnarna i södra Sverige och därifrån gå vidare via tåg eller sjö till övriga Europa. Även kopplingen mot Norge, bland annat via Storuman, öppnar flöden till och från de Norska Atlanthamnarna, säger Anna-Clara Fridén och tillägger:

– Att det även finns ett bra samarbete mellan kommunerna och näringslivet innebär att det går snabbt att komma i gång.

""

Umeå har väldigt goda förutsättningar, vi har mark, el, och logistik på plats. Vi ligger långt fram med väl utbyggd infrastruktur, samtliga transportslag, ett långsiktigt och bra samarbete i det öst-västliga stråket samt den viktiga kopplingen till Finland. På mässan var vi faktiskt de enda som representerade regionen norr om Gävle.

– Anna-Clara Fridén, INAB

På den öppna scenen berättade Anna-Clara Fridén tillsammans med Anna Måtts-Fransén, projektchef på VASEK, och Tony Ehrs, fraktdirektör på Wasaline om den gröna sjöfartskorridoren. Som en del i att påskynda sjöfartens klimatomställning har EU bestämt att ett antal gröna sjöfartskorridorer med fossilfria sjötransporter ska etableras fram till 2030. I den omfattande analys av 81 korridorer som gjorts av det norska klassificeringssällskapet, DNV, rankades sträckan Vasa-Umeå högt.

– Vi finns med på the shortlist som en av sex potentiella korridorer, det är en väldigt bra start. Mycket finns redan på plats och vi har sedan tidigare ett djupgående samarbete med Västerbotten. Och sträckan trafikeras redan av Wasalines Aurora Botnia, världens mest miljövänliga färja, säger Anna Måtts-Fransén, projektchef på VASEK och tillägger:

– Vi har fått ett begrepp på något som vi jobbat med i många år. Från Wasalines sida kan de rent tekniskt vara gröna redan idag. Men hela ekosystemet behöver vara en del av detta, det vill säga hamnar, transportörer, godsägare och så vidare.

För VASEK var det första gången de deltog på Logistikmässan i Göteborg.

– Jag har i över tio år jobbat i olika projekt med de här frågorna. Norden Access känns långsiktigt. Att gå samman är en styrka som gör det lättare att ta plats på de större arenorna. På mässan var det många som slogs om uppmärksamheten, ändå lockades många av vår monter. Mässan kändes verkligen som the place to be.

Senast uppdaterad