Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Projekt Nordporten

Möt morgondagens logistiklösningar i framtidens hamn. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Projekt Nordporten är Umeå kommunkoncerns genom tiderna största byggprojekt och syftar till att bygga om och ut Umeå hamn för morgondagens logistikbehov.

Investeringarna i Umeå hamn innebär effektivare hantering av större volymer i form av containers, bulk- och speciallaster. Umeås strategiska läge tillsammans med det logistiska erbjudandet där alla transportslag möts erbjuder kunderna en unik koppling i det regionala och europeiska transportnätet och ger Umeå en naturlig roll som norra Sveriges ledande logistiknav.

""

INAB projektleder samtliga byggprojekt i Umeå hamn. Många av projekten är unika och väldigt komplexa. Man behöver också komma ihåg att den dagliga verksamheten i hamnen måste kunna fortlöpa även under byggtiden vilket ställer stora krav i samordning och dialog med alla involverade.

– Ann-Christin Taflin Wretell, projektchef INAB

Förhoppningen är att delar av byggprojektet kommer igång Q4 2024, så som etapp 1 som innefattar bl.a Norra kajen, Energipiren, muddring och Brandvattenbyggnad. Byggprojekten medför:

  • NYA YTOR OCH FLER KAJMETER
  • FLEXIBLA LAGRINGSMÖJLIGHETER
  • FÖRDJUPAD FARLED
  • MÖJLIGHET FÖR STÖRRE FARTYG

Just nu pågår en intensiv planeringsprocess för att förbereda byggstart i inre hamnen. Förhoppningen är att byggprojekten kommer igång första halvåret under 2024, dessa innefattar Norra kajen, Energipiren och Södra kajen.

Mer information om projektet samt för att följa byggutvecklingen se Umeå Hamn ABs webbplats: umeahamnab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad