Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Global logistikaktör satsar i Umeå

Den globala logistikaktören Kuehne+Nagel växer i Sverige. När företaget nu etablerar sig i Umeå hamn visar det på effekten i samverkansforumet Northern Access och stärker Umeås roll som logistiskt nav i norra Sverige.

Norra Sverige har visat en imponerande utvecklingskurva under senare år och mycket pekar på att kurvan fortsätter uppåt.Umeå ligger sedan tidigare långt fram med en historia av positiv tillväxt samt strategiska satsningar på infrastrukturutveckling och hållbar omställning. Här byggs nu Norrbotniabanans första del med strategiskt placerade järnvägsterminaler och i Umeå hamn pågår miljardinvesteringar för att möta regionens identifierade behov. Andra spännande satsningar och projekt visar på de höga ambitioner som finns i den gröna omställningen.

Den globala logistikaktören Kuehne+Nagel avser att ytterligare utöka sin satsning i hamnen vilket visar på värdet av gjorda och framtida investeringar och hur dessa möjliggör en positiv spiral för logistiktillväxten i regionen.

Kuehne+Nagels VD Helgi Ingólfsson säger i ett pressmeddelande:

- Vi tror att Umeå och det strategiska läget vi har valt för vår nya lagerverksamhet kommer att stärka relationen till våra kunder då vi kan erbjuda vår kompletta portfölj av produkter.

- Med ett komplett utbud av mervärdestjänster i vårt lager, i kombination med närhet till hamnen och de järnvägsförbindelser som erbjuds till södra Sverige, kan vi erbjuda hållbara och effektiva supply chain-lösningar som tillgodoser våra kunders olika behov.

Christer Nederstedt, marknads- och försäljningschef på Kvarken Ports Umeå, är övertygad om att Kuehne+Nagels etablering kommer att visa vägen och öppna för ytterligare aktörer i hamnen och i området.

- Kuehne+Nagels globala styrka medför ökat kundvärde för hamnverksamheten och för hela regionen och stärker Umeå som logistiknav ytterligare, säger Christer Nederstedt.

""

Vi tror att Umeå och det strategiska läget vi har valt för vår nya lagerverksamhet kommer att stärka relationen till våra kunder då vi kan erbjuda vår kompletta portfölj av produkter.

– Helgi Ingólfsson, VD Kuehne+Nagel

Genom logistiksamarbetet Northern Access är det flera parter som arbetar med och optimerar kundnyttan gällande logistikerbjudandet i regionen. Det betyder att effekterna av förbättringar och utvecklingssteg i exempelvis i hamnen också innebär stora vinster för helheten.

Northern Access-samarbetet har en viktig och stöttande roll att spela här för att i snabb takt få positiv effekt i den starka tillväxt vi ser nu, säger Christer Nederstedt, som ser möjligheter till ytterligare nya etableringar och ökade godsvolymer.

Northern Access

Umeå är ett starkt logistiskt nav i norra Sverige, med flera aktörer som samverkar kring hållbara logistiktjänster. Under paraplynamnet Northern Access samlar dessa aktörer tjänster, service och kompetenser för alla de intressenter som i dag och i framtiden vill transportera till och från Umeå, Västerbotten och hela norra Norden. Northern Access är ett samverkansforum där bland annat Umeå kommun, Storumans kommun, Region Västerbotten, Västerbottens handelskammare, Umeå Hamn, Dåva terminal, Wasaline, Kvarken Ports och INAB är aktiva

Senast uppdaterad