Logotyp
Logotyp
Designmönster
Kvinna håller i paket

Etablering i Umeå med sikte på framtiden

Byggmaterialproducenten Benders har fått markanvisning på ett 65 000 kvadratmeter stort område med anslutning av järnvägsspår. Det möjliggör i ett första skede etablering av logistikverksamhet, men det finns även en option för ytterligare etablering.

Umeå kommun och familjeföretaget Benders, som är leverantör av produkter i natursten och betong, har under en tid fört diskussioner som syftar till att möjliggöra för företaget att etablera sig i Umeå. Avsikten är att i en första etapp bygga upp en logistikverksamhet för företagets produkter i norra Sverige och Finland.

Tågtrafik är nyckeln till hållbarhet

I Umeå planerar företaget att bygga upp ett distributionsnät för kunder inom en radie av cirka 25 mil – inkluderande orter som Luleå och Sundsvall och på sikt även Vasa i Finland. Redan första året räknar Benders med att runt 25 000 ton produkter kommer att passera genom anläggningen, vilket innebär kraftigt minskade utsläpp från dieseldrivna lastbilsekipage.

– Det känns väldigt bra att vi genom den här markanvisningen kan skapa möjligheter för Benders att inleda sin etablering i Umeå. Företaget har höga ambitioner på miljöområdet, inte minst när det gäller hållbara transporter. Det gör att den tänkta etableringen både ligger i linje med kommunens tillväxtmål och hållbarhetsmål, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

Hur stor anläggningen i Umeå kommer att bli och hur den ska se ut kommer att bestämmas innan sommaren. Samtal har även inletts med externa intressenter.

– Det känns väldigt bra att det första steget med markanvisning nu är taget. Utöver vår egen verksamhet är planen att även erbjuda andra företag hållbara lager- och logistiklösningar från och till södra Sverige, vilket också kommer att påverka utformningen av anläggningen. I ett senare skede finns även planer på att etablera en produktionsanläggning. Det tar vi beslut om när marknadsläget är det rätta, säger Christer Hofling, Supply Chain-chef, Benders.

Umeås läge skapar möjligheter

Kommunalrådet Anders Ågren (M), är mycket positiv till att Benders har valt Umeå för sin etablering.

– Norra Sverige är väldigt hett just nu och det här är en etablering som verkligen visar den styrka Umeå har som ett logistiskt nav. Genom lösningar med järnväg som komplement till hamnen i Holmsund har vi unika förutsättningar som Benders nu får dra nytta av. Det här är konkurrensfördelar som jag hoppas ska locka fler företag till Umeå, säger Anders Ågren.

Enligt Mikael Salomonsson, vd vid infrastrukturbolaget Inab, är etableringen ett kvitto på att de investeringar i industritomter som kommunen och Inab har genomfört i Umeå de senaste åren är ett lyckosamt koncept.

– Snabbhet, hållbarhet och bra lägen är viktiga pusselbitar. Genom att förbereda mark för olika typer av industrietableringar med tillhörande järnvägsförbindelser kan vi, som i det här fallet, på kort tid både skapa möjligheter för etablering och möjliggöra miljövänliga transporter, säger Mikael Salomonsson.

Senast uppdaterad