Logotyp
Logotyp
Designmönster
Benders

På bild: Christer Hofling chef supply chain och Mats Jacobsson VD Benders Sverige AB

Benders tänker stort i Umeå – öppnar logistikcenter för byggvaror

Northern Access stora kontaktnät och flexibla logistiklösningar för alla transportslag var en av flera avgörande faktorer när storkoncernen Benders valde ort för sin Norrlandsetablering. ”Nu knyter vi ihop våra anläggningar med Norrland”.

Benders är en av Nordens absolut största producenter och distributörer av bland annat produkterna inom marksten, takpannor, natursten, infrastruktur och murblock. Företagets fabriker och lagerlokaler finns utspridda över hela Norden och hela tiden transporteras varor mellan de olika anläggningarna. Det gör att Benders ställer höga krav på logistiska lösningar vid varje ny etableringsort.

När en ny logistikanläggning med en räckvidd till norra Norden skulle byggas föll valet på Umeå, mycket tack vare de väl utbyggda logistikmöjligheterna i området.

– Vi är ett företag som finns på flera platser i Sverige och vi har 23 produktionsenheter runt om i Sverige, varav flera av dessa är spåranslutna. Vi kör mycket produkter mellan fabrikerna och till lager med tåg och söker därför oss till platser där järnvägen är väl utbyggd, säger Christer Hofling, Supply Chainchef på Benders.

Har det varit viktigt för er att det finns fler transportslag i Umeå, exempelvis E4:an och färjan till Vasa i Finland?

– Absolut. Vi har ju en enhet i södra Finland, så vi ser en kontaktväg däremellan. Vi ser också att Umeåanläggningen kan vara ett lager för norra Finland men också norra Norge, säger Christer Hofling.

En annan viktig komponent i etableringen var att Benders kvickt kunde komma i gång med byggandet på NLC Park. Ett 40 hektar stort och spåranslutet logistikområde i Umeå, där det också finns tillgång till Umeå kombiterminal för omlastning mellan transportslag.

Etableringsprocessen har snabbats på tack vare en smidig kontakt med Northern Access medlemmar som varit på besök på några av Benders befintliga anläggningar.

– Umeå kommun och Northern Access har varit väldigt behjälpliga. Vi har haft väldigt snabba vägar och vi har en bra relation och har fått bra hjälp. Planen är att allt ska vara klart under kvartal två 2023. Det är mycket snabbt marscherat och bara ett drygt år efter att vi skakade hand så har vi ett lager här uppe för våra kunder i Norrland, säger Christer Hofling.

Nästa steg för Benders i Umeå är att bygga ytterligare en större, lokal i Umeå.
Det gör att bolaget kan påbörja annan verksamhet än bara lagerhållning, men
öppnar också för samarbeten med andra aktörer i form av att erbjuda lagerytor, logistiktjänster och liknande.

– Det finns också möjlighet för andra att följa med i våra logistikflöden för att på så sätt optimera transporter till och från Norrland. Det kan vara med vagnslaster eller kombiterminaler som ligger grannar eller tillfälligt lager. Så vi för dialoger med andra aktörer som vi i normalt sett kanske inte samarbetar med och erbjuder plats både i transportskedet, lagring och utkörning. Läget är bra och kommer ge kunderna i norr många fördelar, bland annat närhet till produkter, hållbarhetsmässiga transporter och ekonomiskt, säger Christer Hofling.

""

Umeå kommun och Northern Access har varit väldigt behjälpliga. Vi har haft väldigt snabba vägar och vi har en bra relation och har fått bra hjälp. Det är mycket snabbt marscherat och bara ett drygt år efter att vi skakade hand så har vi ett lager här uppe för våra kunder i Norrland

– Christer Hofling

Senast uppdaterad